• Akumulačná pec 

 • Väčšinou murované uzatvorené ohnisko s individuálnymi dvierkami na prikladanie paliva. Vyžaruje príjemné, jemné a dlhodobé sálavé teplo. Dimenzuje sa podľa veľkosti priestoru.

 
 • Teplovzdušný kozub

 • Voľne stojace ohnisko na spaľovanie dreva (kozubová vložka) umiestnené v "otvorenej obstavbe" s otváracími alebo horevýsuvnými dvierkami. Má veľký podiel teplovzdušného tepla a odovzdáva malý podiel sálaním.

 
 • Teplovzdušná pec

 • Voľne stojace ohnisko na spaľovanie dreva (liatinová vložka do kachľových pecí) umiestnené v "otvorenej obstavbe". Zohrieva vzduch v priestore a slúži preto na rýchle vykúrenie aj veľkých priestorov

 
 • Kombinovaná pec

 • Voľne stojace ohnisko na spaľovanie dreva (liatinovávložka do kachľových pecí) umiestnené v "otvorenej obstavbe",napojené na prídavné keramické akumulačné ťahy. Zohrieva vzduch v priestore azároveň odovzdáva príjemné sálavé teplo cez akumulačné ťahy. 

 
 • Hypokaustová pec

 • Voľne stojace ohnisko na spaľovanie dreva (liatinovávložka do kachľových pecí) umiestnené v "uzatvorenej obstavbe".Sálavé teplo sa odovzdáva cez veľké vykurované plochy s možnosťou vykurovaniaaj dvoch poschodí.    

 
 • Otvorený kozub

 • Murované otvorené ohnisko s priamym napojením na komín bez možnostiprídavných výmenníkov. Takéto riešenie funguje s nízkou účinnosťou.

 
 • Akumulačnýkozub

 • Voľne stojace ohnisko na spaľovanie dreva (kozubovávložka) umiestnené v "otvorenej obstavbe", ale s viditeľným ohňom cezotváracie alebo horevýsuvné dvierka. Popri teplovzdušnom teple vzniká príjemnésálavé teplo cez prídavné akumulačné ťahy, alebo cez akumulačnú obstavbu vložky.

 
 • Vykurovanie celého domu

 • Kombináciou  kachľovej pece s ohrevom vody, alebo teplovodného krbu na spaľovanie dreva a solárneho vykurovania, je možné vykúriť celý dom. Pomocou príslušného teplovodného výmenníka sa môže premeniť 40 - 70% využiteľnej tepelnej energie do teplovodného systému.